Ταυτότητα του Περιοδικού

Συντακτική Επιτροπή:

Μαρκ Μιχάλσκι

Γιάννης Ζεϊμπέκης


Το ηλεκτρονικό περιοδικό Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2021 από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στις Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύονται πρωτότυπες βιβλιοκρισίες για σημαντικά ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών μεταφράσεων ξενόγλωσσων βιβλίων, από τον χώρο της φιλοσοφίας. Οι βιβλιοκρισίες αφορούν εκδόσεις της τελευταίας τετραετίας. Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει βιβλιοκρισίες παλαιότερων εκδόσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ερευνητές που θέλουν να δημοσιεύσουν μια βιβλιοκρισία καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Συντακτική Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται και τα κείμενα προς δημοσίευση. Αυτά αξιολογούνται με ακαδημαϊκά κριτήρια από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και από επιστημονικούς συνεργάτες.

Οι συγγραφείς ή επιμελητές/ήτριες των βιβλίων για τα οποία το περιοδικό έχει δημοσιεύσει κάποια βιβλιοκρισία έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν σε αυτήν, εντός του πλαισίου του ακαδημαϊκού διαλόγου.

Επιστημονική Επιτροπή:

Κώστας Βαλάκας

Γιάννης Ζεϊμπέκης

Παύλος Κόντος

Ανδρέας Μιχαλάκης

Μαρκ Μιχάλσκι

Μελίνα Μουζάλα

Ευγενία Μυλωνάκη

Κώστας Παγωνδιώτης

Μιχάλης Παρούσης

Ελένη Περδικούρη

Γιώργος Σαγκριώτης

Στασινός Σταυριανέας