Οδηγίες προς συγγραφείς

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και σε μορφή PDF εδώ.

Στις Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύονται πρωτότυπες βιβλιοκρισίες για σημαντικά ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών μεταφράσεων ξενόγλωσσων βιβλίων, από τον χώρο της φιλοσοφίας. Οι βιβλιοκρισίες αφορούν εκδόσεις της τελευταίας τετραετίας.

Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει βιβλιοκρισίες παλαιότερων εκδόσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ερευνητές που θέλουν να δημοσιεύσουν μια βιβλιοκρισία καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Συντακτική Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται και τα κείμενα προς δημοσίευση. Αυτά αξιολογούνται με ακαδημαϊκά κριτήρια από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και από επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Παρακαλούμε να τηρούνται για τη συγγραφή της βιβλιοκρισίας οι εξής τυπικές οδηγίες:

1. Η έκταση μπορεί να είναι 1.500-3500 λέξεων. Εάν θεωρείται ότι η φύση του έργου προς κρίση απαιτεί περισσότερο χώρο, παρακαλούμε για σχετική συνεννόηση με τη Συντακτική Επιτροπή.

2. Τα στοιχεία του κρινόμενου βιβλίου / των κρινόμενων βιβλίων και του κριτή αναφέρονται στην αρχή με την εξής μορφή:

[όνομα και επώνυμο του συγγραφέα / επιμελητή]: [τίτλος του βιβλίου]. [τόπος έκδοσης]: [εκδοτικός οίκος], [έτος έκδοσης], [σελίδες], [τιμή σε ευρώ].

Κρίνει ο [όνομα και επώνυμο του κριτή] ([ίδρυμα και/ή πόλη]) [ηλεκτρονική διεύθυνση του κριτή]

Παράδειγμα:

Παναγιώτης Ν. Κορμάς: Στωική και επικούρεια φιλοσοφία. Απαρχή της γνωσιακής νευροψυχολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης, 2021, 404 σελίδες, 19 ευρώ.

Κρίνει ο Μαρκ Μιχάλσκι (Πανεπιστήμιο Πατρών)

mmichalski@upatras.gr

Στην περίπτωση που κρίνεται ελληνική μετάφραση ξενόγλωσσου έργου, προστίθενται και τα στοιχεία της ξένης έκδοσης και το όνομα του μεταφραστή (και, εάν υπάρχει, του επιμελητή), κατά το εξής παράδειγμα:

Κορνήλιος Καστοριάδης: Ο Πολιτικός του Πλάτωνα. Έξι σεμινάρια στην EHESS [Sur Le Politique de Platon. Paris: Seuil, 1999]. Μετάφραση: Ζωή Καστοριάδη. Επιμελητής: Ηλίας Καφάογλου. Αθήνα: Ύψιλον, 2020, 328 σελίδες, 22 ευρώ.

3. Η Γλώσσα της βιβλιοκρισίας είναι η ελληνική (σε μονοτονικό σύστημα), αλλά μπορούν να υπάρχουν
ξενόγλωσσα παραθέματα μικρής έκτασης (έως δύο σειρές, με ελληνική μετάφραση), όπου θεωρείται
αναγκαίο. Για πολυτονισμό αρχαιοελληνικών παραθεμάτων χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Palatino Linotype (Unicode Polytonic).

4. Τα ξένα ονόματα γράφονται με ελληνικά στοιχεία στο κείμενο της βιβλιοκρισίας. Λατινικά στοιχεία
χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο παραπομπών σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία.

5. Οι παραπομπές στο κρινόμενο έργο γίνονται, στο κείμενο της βιβλιοκρισίας, με απλή αναφορά στη σελίδα: ([αριθμός σελίδας]). Παραπομπές σε άλλα έργα γίνονται σε υποσημειώσεις, κατά το εξής παράδειγμα: W. Blattner: «The Authentic Dictatorship of the Anyone», στο: Μ. Heinz & T. Bender (επιμ.): Sein und Zeit neu verhandelt. Untersuchungen zu Heideggers Hauptwerk (Hamburg: Felix Meiner, 2019), σ. 161-177.

6. Χρησιμοποιούνται για όλους τους σκοπούς τα κοινά εισαγωγικά («»). Στα αρσενικά άρθρα «τον» και «έναν» διατηρείται πάντοτε το τελικό ν. Ό,τι εντός παραθέματος δεν προέρχεται από το πρωτότυπο κείμενο, αλλά από τον κριτή (π.χ. τρεις τελίτσες για ένδειξη παράλειψης κειμένου ή αναφορά στην πρωτότυπη ξένη λέξη στην περίπτωση ελληνικής μετάφρασης) μπαίνει σε αγκύλες [].

7. Οι υποσημειώσεις δηλώνονται εντός του κειμένου (εάν υπάρχει: μετά το σημείο στίξεως) με δείκτη έναν αριθμό εντός αγκυλών ([1]) και καταχωρούνται στο τέλος του κειμένου πάλι με εντός αγκυλών αρίθμηση. Δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη δημιουργία υποσημειώσεων.

8. Χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Verdana σε μέγεθος γραμμάτων 10. Το διάστιχο είναι 1,5.

9. Δεν χρησιμοποιείται ούτε αυτόματος συλλαβισμός ούτε οποιαδήποτε μορφοποίηση πλην της χρήσης πλαγίων στοιχείων.

10. Οι παράγραφοι του κειμένου δεν χωρίζονται με κενή σειρά η μία από την άλλη.

11. Στην περίπτωση που το κείμενο διαιρείται σε κεφάλαια, η αρίθμηση γίνεται με αραβικούς αριθμούς. Ο τίτλος του κεφαλαίου ούτε τονίζεται (με υπογράμμιση ή πλάγια στοιχεία) ούτε χωρίζεται από το ακόλουθο κείμενο με κενή σειρά.

11. Το κείμενο στέλνεται σε ηλεκτρονική μορφή (του τύπου .doc ή .rtf), ως συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τα δύο μέλη της Συντακτικής Επιτροπής.

Η Συντακτική Επιτροπή:
Μαρκ Μιχάλσκι (mmichalski@upatras.gr)
Γιάννης Ζεϊμπέκης (zeimbekis@upatras.gr)